Friday, February 6, 2015

Qaadiree Kar Qaadiree Rakh,Qaadiriyoun May Uthaa...Auraad e Maashaa'ikh

Shaiekh Adul Qaadir Jeelaani [ Rahmatul Laahi Alaieh]

No comments:

Post a Comment